Bouke Niggendijker
Sport & Stadspromotie
bouke@betervoordenhelder.nl


Beste inwoners van Den Helder,

Vier jaar geleden heeft U mij uw vertrouwen gegeven om U te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Den Helder. Ik ben vooral dankbaar en trots. Dankbaar, voor uw vertrouwen en uw positieve feedback op mijn rol als uw vertegenwoordiger… Trots, dat Den Helder zich in de afgelopen 4 jaar heeft ontwikkeld tot een aantrekkelijke gemeente waar ruimte is voor iedereen, een gemeente met een stabiel politiek klimaat en waar moeilijke dossiers zijn opgelost. Trots, op het realiseren van o.a een vernieuwde atletiekbaan, diverse initiatieven om ouderen en jongeren de mogelijkheid te bieden om te sporten. Er is hard gewerkt aan een inclusieve gemeenschap want iedereen telt mee en moet mee kunnen doen. Dat is beter voor U, dus Beter voor Den Helder.

 

Natuurlijk is Den Helder nog niet áf, want we willen doorgroeien en er liggen grote uitdagingen voor wat betreft huisvesting, energie transitie en het invullen van vacatures bij o.a de gemeente en defensie.   Een andere belangrijke uitdaging is Den Helder leefbaar te houden en een mooie en goede stad door te geven aan de volgende generatie. 

 

Daarom stel ik mij graag weer beschikbaar om U te vertegenwoordigen in de aankomende 4 jaar. Verder gaan op de ingeslagen weg, om Den Helder Beter te maken voor U , maar ook voor de volgende generaties. De piketten hebben wij de afgelopen 4 jaar geslagen en we gaan nu verder bouwen.

 

Uiteraard zal ik mij inzetten voor de sport in Den Helder, maar ook voor het toerisme en het ondersteunen van lokale ondernemers, kunt u op mij rekenen. 

 

Ik hoop dat ik uw vertrouwen wederom mag ontvangen en samen met u stappen mag zetten naar een nog Beter Den Helder.

Martin Evers
Commissielid
martin@betervoordenhelder.nl
De energietransitie vraagt kennis maar ook om pragmatische oplossingen. Ik wil mij de komende periode inzetten voor een verstandige energietransitie waarbij kernenergie een van mijn speerpunten is.
Jorris Schutte

Commissielid

joris@betervoordenhelder.nl

De jeugd heeft de toekomst! Toch worden wij onvoldoende gehoord en ik wil hier verandering in! Uw stem op mij is een stem voor onze jongeren in Den Helder.

Arie Pronk
Penningmeester ai
a.pronk@betervoordenhelder.nl
 Mijn naam is Arie Pronk, In het dagelijks leven doe ik vrijwilligers werk. Als vrijwilliger werk ik met mensen met een beperking.

Dit is dankbaar werk wat ik met veel plezier doe. Op de momenten dat ik vrij ben kunt u mij veel vinden in en op de prachtige

natuur gebieden die Den Helder rijk zijn bijvoorbeeld strand en de grafelijkheidsduinen. 

De binnenstad van Den Helder is de Laatste jaren zienderogen opgeknapt.

Maar er zijn nog voldoende aandachtspunten die bewaakt en gerealiseerd moeten worden.

Zoals:  zorg in het algemeen, woningbouw, werkgelegenheid, sport, jeugd, hoger beroepsonderwijs, Tesoverkeer en ontsluiting Den Helder.

Omdat de inwoners van Den Helder recht hebben op een gezond leefklimaat zal ik mij en mij partijgenoten hier voor blijven inzetten.

Voor een mooier en leefbaarder Den Helder, stem dan Beter voor Den Helder.

Frank Dielemans
Secretaris 
f.dielemans@betervoordenhelder.nl

Ik ben Frank Dielemans, geboren en getogen in Den Helder.

Ik ben onlosmakelijk verbonden met de zee, 15 jaar bij de Marine gediend,daarna zo`n 21 jaar wereldwijd werkzaam geweest in de maritieme industrie, vooral als troubleshooter en voor het vinden van technische oplossingen voor allerhande problemen.

Ik ben nu wederom werkzaam bij defensie, op een uitdagende en innovatieve afdeling.

Ik wil mijn ervaringen gebruiken om de fractie te ondersteunen in hun werk, en energie stoppen in positieve opbouwende dingen.

Samenwerken en kennis delen is belangrijk voor een Beter Den Helder.

Beter voor Den Helder, de lokale politieke partij in Den Helder. Beter voor Den Helder gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacybeleid Beter voor Den Helder

Dit is het privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens van Beter voor Den Helder!
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst.
Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Beter voor Den Helder is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.
In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
 
Overzicht persoonsgegevens Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn.
Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Beter voor Den Helder. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Verstrekking aan derden Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.
 
Commerciële doeleinden Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres middels een nieuwsbrief. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.
Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
  • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
  • Tracking cookies: wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Beter voor Den Helder gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics. Wij hebben uw IP-adres geanonimiseerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit persoonsgegevens.
 
Cookie-instellingen aanpassen en cookies verwijderen Als u niet wilt dat Beter voor Den Helder cookies plaatst op uw apparaat, kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. U moet de instellingen van elke browser en elke computer afzonderlijk aanpassen. De onderstaande koppelingen brengen u direct naar de gebruikershandleiding van uw browser.
Chrome Firefox Internet Explorer Safari
 
Google Analytics Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”
 
LinkedIn, Facebook en Twitter buttons “Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”
“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Google + en Instagram opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 
Inzien, corrigeren of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@betervoordenhelder.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Beveiliging Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: – encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens; – beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie; – controle op toegekende bevoegdheden binnen ons bedrijf
 
Contact Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:info@betervoordenhelder.nl
Save settings
Cookies settings